Kontaktní údaje

KARKO, výrobní družstvo

Sídlo:

Drážďanská 25
Děčín XVI-Přípeř, 405 02 Děčín


prac.dny: 6:00-14:00

 • +420 472 744 459

 • karkoul@volny.cz

 • _____

  Bc.Tomáš Baudiš

  výrobní a obchodní činnost

  karko.vd@seznam.cz

 • _____

 • Ing. Vilma Jurenka Baudišová

 • předsedkyně představenstva

 • karko.fr@seznam.cz

Vnitřní oznamovací systém

- je zřízen v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a je určen pouze zaměstnancům výrobního družstva KARKO pro nahlášení protiprávního jednání, ke kterému došlo nebo k němuž může dojít ve výrobním družstvu KARKO, a které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. CZK,
 • porušuje zákon č. 171/2023 Sb., nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblastech vyjmenovaných v Zákoně.

Anonymní oznámení učiněná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému nejsou považována za oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů.

Mějte, prosím, na paměti, že podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle Zákona a může být sankcionováno až do výše 50 000 Kč.

příslušná osoba: Ing. Dana Košková
možnosti podání oznámení:
osobně: po předchozí telefonické domluvě
tel.: 723 846 212, v pracovní dny 7:30-13:00
e-mail: oznameni.karko@seznam.cz

Ministerstvo spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz