KARKO, výrobní družstvo nevidomých bylo založeno v roce 1953 jako slepecké dílny. V roce 1977 došlo k delimitaci a původní družstvo se rozšířilo o dvě provozovny z Obzoru Praha. V současné době zaměstnává 100 zdravotně postižených zaměstnanců ve třech provozovnách, a to v Ústí nad Labem, v Děčíně a ve Mstišově u Teplic. 

Výrobní družstvo nabízí nejen vlastní výrobky (např. kartáčnické zboží, sezónní zboží, dřevovýroba, kovovýroba), ale především se zabývá kooperačními pracemi hlavně pro zahraniční partnery.

Družstvo také zajišťuje ubytování v areálu družstva.

Dne 1.5.2015 byl nově otevřen náš objekt na Vlčí Hoře. Zájemci o ubytování v nádherném prostředí památkové zóny Dlouhý důl naleznou všechny informace na www.vilavlcihora.cz.

KARKO, výrobní družstvo nevidomých je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením, a tím splňuje podmínku uvedenou v §81, odst.2, písm.b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v posledním znění.

 

 

 

 

 


Kontakt

KARKO,
výrobní družstvo nevidomých
Lesní cesta 5
400 01 Ústí nad Labem
+420 472 744 459
00029301
DIČ CZ00029301